Rodzina na swoim - dopłaty do kredytów

Program Rodzina na swoim jest rządową inicjatywą mającą na celu wsparcie rodzin przy spłacie zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Program normuje ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która została uchwalona 8 września 2006 r.

Na mocy powyższej ustawy, która była nowelizowana istnieje szansa na zaciągnięcie kredytu z dopłatami, a więc takiego kredytu, gdzie Skarb Państwa będzie współuczestniczył w jego spłacie.

Uczestnictwo Skarbu Państwa polega na otrzymaniu dopłat do kredytu przez 8 pierwszych lat jego spłaty. Wysokość dopłat ustalona została na 50% odsetek liczonych według stopy referencyjnej ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rodzina na swoim - warunki otrzymania dopłat

Podstawowym pytaniem każdej osoby, która bliżej zainteresuje się programem Rodzina na swoim jest informacja, jaki warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę do kredytu mieszkaniowego.

Kredyty z dopłatami przeznaczone są dla rodzin, które z kolei zostały przez ustawodawcę zdefiniowane jako:

  • małżeństwa - bez względu na fakt posiadania dzieci (adresatem dopłat do kredytów mogą być małżeństwa bezdzietne, jak i małżeństwa posiadające jedno lub więcej potomków);
  • osoby samotnie wychowujące dzieci - przynajmniej jedno dziecko, przy czym ograniczenie wiekowe dziecka przy dopłatach zostało wskazane w ustawie, a szczegółowe wyjaśnienie zawarte jest w artykule odpowiadającym na pytanie kto może skorzystać z dopłat do kredytu hipotecznego;

Wszystkie zasady i warunki dopłat rządowych określa ustawa Rodzina na swoim o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa była noweliozowana, a więc warto zapoznać się z ujednoliconym tekstem ustawy lub prześledzić wszystkie poprawki do ustawy.

Dopłaty na mieszkanie czy dom jednorodzinny?

W komfortowej sytuacji są zarówno osoby planujące zakup mieszkania, ale również dopłaty mogą być przeznaczone na zakup domu jednorodzinnego, budowę domu, a nawet jego przebudowę lub rozbudowę.

Wszystkie przypadku nieruchomości kwalifikujące się do dopłat przedstawiamy w artykule opisującym kredyty z dopłatami na mieszkania, nastomiast osoby planujące zakup lub budowę domu powinny zainteresować dopłaty na budowę domu jednorodzinnego w ramach preferencyjnych kredytów.

Limity w programie Rodzina na swoim

Nie wszystkie nieruchomości objęte są dopłatami. Przed wybraniem mieszkania lub domu jednorodzinnego warto wiedzieć, jakie limity rodzina na swoim obowiązują w danym województwie.

Raz na kwartał ogłaszane są wskaźniki przeliczeniowego m2 mieszkań, które wyznaczają górny pułap cen. Jeśli mieszkania lub domu kupowane są w cenach mniejszych niż limity wówczas możemy starać się o dopłaty ze Skarbu Państwa.

Banki udzielające kredytów z dopłatami

Lista banków uczestniczących w programie Rodzina na swoim stale się powiększa. Instytucje finansowe, które udzielają kredyty z dopłatami podpisały umowy z BGK (Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Na mocy zawartych umów w wybranych bankach można uzyskać preferencyjny kredyt.

Każdy bank posiada własną politykę kredytową i warunki udzielania kredytów, co przekłada się na zróżnicowanie ofert banków biorących udział w Programie. Jedynym wspólnym elementem preferencyjnych kredytów jest wysokość dopłat, która liczona jest wg stopy referencyjnej ogłaszanej przez BGK i równej dla wszystkich banków i kredytobiorów.

Zobacz, które banki udzielają kredytów z dopłatami i przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu pamiętaj, aby porównać oferty wszystkich banków, ale również nie zapomnij sprawdzić jak kształtują się kredyty bez dopłat, zarówno kredyty z złotowkach, frankach czy euro. Dzięki temu będziesz pewny, że dokonałeś właściwego wyboru.