Dopłaty na budowę lub zakup domu

Kredyty hipoteczne z dopłatami oprócz zakupu mieszkania mogą być przeznaczone na:

  • zakup domu jednorodzinnego będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego - przy czym można kupić dom na rynku wtórnym lub bezpośrednio od dewelopera na rynku pierwotnym.
  • pokrycie kosztów budowy domu jednorodzinnego, który będzie budowany przez spółdzielnię mieszkaniową, na następnie zostanie przeniesiona własność domu jednorodzinnego.
  • budowę domu jednorodzinnego.

Na jaki metraż domu przysługują dopłaty?

Podobnie jak przy mieszkaniach mamy dwa limity metrażowe, wyrażane w powierzchni użytkowej domu..

Wyróżniamy ograniczenie powierzchni użytkowej domu, aby w ogóle można było ubiegać się o kredyt z dopłatą. Limit ten wynosi 140 m2. Wynika z tego, że jeśli powierzchnia użytkowa domu przekroczy 140 metrów kwadratowych to taki dom nie będzie kwalifikował się do preferencyjnego kredytu z dopłatą.

W przypadku, gdy powyższy warunek zostanie spełniony, tj. powierzchnia użytkowa domu Rodzina na swoim będzie nie większa niż 140 m2 to dopłata może zostać udzielona na równowartość maksymalnie 70 m2 powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego.

Możemy to zobrazować poprzez następujące przypadki:

  • Dom jednorodzinny o powierzchni 60 m2: można otrzymać kredyt hipoteczny z dopłatą, a dopłata będzie dotyczyła całej powierzchni (60 m2),
  • Dom jednorodzinny o powierzchni 70 m2: można otrzymać kredyt mieszkaniowy z dopłatą, a dopłata będzie dotyczyła całej powierzchni (70 m2)
  • Dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2: można otrzymać kredyt z dopłatą na dom, ale dopłata będzie dotyczyła tylko 70 m2,
  • Dom jednorodzinny o powierzchni 140 m2: można otrzymać preferencyjny kredyt z dopłatami, ale wysokość dopłat będzie liczona od 70 m2,
  • Dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2: nie można otrzymać kredytu z dopłatą - przekroczenie limitu powierzchni.