Akty prawne Rodzina na swoim

Program dopłat do kredytów hipotecznych określają ustawy oraz rozporządzenia, w którym zawarte są wszystkie warunki i zasady funkcjonowania preferencyjnych kredytów.

Główny akt prawny programu Rodzina na swoim zawarty został w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z 8 września 2006 roku. Mimo, że o kredyt z dopłatami można było starać się już w 2006 roku to dopiero teraz, kiedy na rynku panuje tzw. kryzys gospodarczy program przeżywa swoją "drugą młodość". W czasach, kiedy banki wycofują się z udzielania kredytów hipotecznych w obcych walutach dostrzeżono wartość kredytów z dopłatami.

Rodzina na swoim Ustawa

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania została uchwalona 8 września 2006 r. Od czasu jej wejścia w życie była ona dwukrotnie nowelizowana.

Pierwsza nowelizacja miała miejsce 15 czerwca 2007 roku, w więc po 8 miesiącach. Istotą zmiany ustawy była aktualizacja dotycząca wskaźnika określajacego maksymalne limity cen m2 mieszkania. Wyliczany wcześniej jako średnia arytmetyczna z dwóch ostatnio ogłaszanych wartości wskaźnika, po nowelizacji przyjęto dodatkowy wzrost o 30% poprzez pomnożenie przez 1.3. Wprowadzenie w/w zmiany miało na celu urealnienie wskaźników Rodzina na swoim z cenami mieszkań panującymi na rynku.

Druga nowelizacja ustawy odbyła się 21 listopada 2008 r. Dzięki niej m.in wzrosły wskaźniki z 30% do 40% (mnożenie przez 1.4), a grono potencjalnych beneficjentów programu Rodzina na swoim zostało rozszerzone na osoby samotne wychowujące przynajmniej jedno dziecko.

Single rodzina na swoim

Program dopłat nie obejmuje singli, a więc osób samotnych (bez dzieci), które nie zawarły związku małżeńskiego.

Czy single mogą korzystać z kredytów z dopłatami w ramach programu Rodzina na swoim?

Wiele osób, może szukać odpowiedzi na powyższe pytanie. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Mimo takiej inicjatywy ze strony pewnej grupy posłów, aby dopuścić osoby samotne do preferencyjnych kredytów, ostatniecznie single nie mogą korzystać z dopłat.

W tej sytuacji jedyną szansą na kredyt z dopłatami jest wstąpienie w związek małżeński. Zamiarem ustawodawcy była promocja programu wśród rodzin, do których zaliczane są małżeństwa, bez względu na to czy posiadają dzieci czy też nie.