Limity kredytu Rodzina na swoim

Wskaźniki w programie Rodzina na swoim wyznaczają maksymalny poziom ceny mieszkań lub domów jednorodzinnych, które spełniają warunki kredytów z dopłatami. Co trzy miesiące (kwartał) publikowane są aktulane wskaźniki przeliczeniowe m2 ceny mieszkań.

Dla każdego województwa ogłaszany jest limit cen 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Dodatkowo w każdym województwie wyróżniony jest wskaźnik dla miasta wojewódzkiego np. gmina Warszawa oraz dla pozostałych miast w danym województwie np. wszystkie inne miejscowości w województwie mazowieckim. Dzięki temu mamy oddzielny wskaźnik dla Warszawy i pozostałych miejscowości.

Jak ważne są wskaźniki dopłat do kredytów

Wskaźniki w programie Rodzina na swoim wyznaczają górny limit cen m2. Kupując mieszkanie lub dom jednorodzinny i chcąc skorzystać z dopłaty do kredytu powinniśmy wybrać taką nieruchomość, która mieści się w limitach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli cena m2 kupowanego domu lub mieszkania nie przekracza wyznaczonego wskaźnika wówczas możemy otrzymać dopłatę do kredytu. Warto wspomnieć, że oprócz limitu cenowego istotna jest powierzchnia użytkowa mieszkania, która decyduje czy otrzymamy dopłatę na 100% wartości lokalu mieszkalnego (gdy powierzchnia użytkowa mieszkania jest mniejsza niż 50 m2, a domu 70m2) czy też proporcjonalnie mniej (gdy powierzchnia mieszkania mieści się w przedziale 50 - 75 m2, a domu w przedziale 70 - 140 m2), adekwatnie do tego, jak opisują zasady warunki programu Rodzina na swoim.

Aktualne wskaźniki w programie Rodzina na swoim

Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wskaźniki na IV kwartał 2012 roku.

Województwo Gmina Limit ceny m2
(IV kw. 2012 r.) *
dolnośląskie m. Wrocław 5 182,00 zł
pozostałe 3 549,00 zł
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 5 628,00 zł
m. Toruń 5 628,00 zł
pozostałe 4 014,50 zł
lubelskie m. Lublin 3 718,80 zł
pozostałe 2 795,45 zł
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 3 836,50 zł
m. Zielona Góra 3 836,50 zł
pozostałe 3 566,00 zł
łódzkie m. Łódź 4 670,00 zł
pozostałe 3 538,50 zł
małopolskie m. Kraków 4 406,50 zł
pozostałe 3 811,00 zł
mazowieckie m. Warszawa 5 789,50 zł
pozostałe 3 450,50 zł
opolskie m. Opole 3 547,50 zł
pozostałe 3 219,00 zł
podkarpackie m. Rzeszów 3 787,00 zł
pozostałe 2 908,00 zł
podlaskie m. Białystok 3 987,00 zł
pozostałe 3 532,00 zł
pomorskie m. Gdańsk 5 332,50 zł
pozostałe 4 134,00 zł
śląskie m. Katowice 4 220,00 zł
pozostałe 3 481,00 zł
świętokrzyskie m. Kielce 4 084,82 zł
pozostałe 2 850,54 zł
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 4 235,50 zł
pozostałe 3 156,00 zł
wielkopolskie m. Poznań 5 150,00 zł
pozostałe 3 445,00 zł
zachodniopomorskie m. Szczecin 3 740,00 zł
pozostałe 3 615,50 zł

* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny