Rodzina na swoim - dopłaty do kredytów

Zwykły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego może zaciągnąć każdy, kto według banku posiada zdolność kredytową. Przy kredytach z dopłatami lista beneficjentów programu Rodzina na swoim została określona w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Na jej podstawie po preferencyjny kredyt mogą sięgnąć tylko i wyłącznie:

  • małżeństwa,
  • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko.

Ograniczenie adresatów programu jest konieczne, gdyż dopłaty wypłaca Skarb Państwa i preferencyjne kredyty stanowią atrakcyjną formę kredytowania tylko dla wybranych.

Dopłaty dla małżeństw

W przypadku małżeństw jedynym warunkiem jest zalegalizowany związek, bez względu na jego staż, czy też fakt posiadania dzieci. Z tego też powodu w ostatnim czasie obserwujemy rosnącą liczbę zawieranych młodych małżeństw. Wizja dopłat przez 8 lat pomaga w podjęciu decyzji o małżeństwie, co było przesłanką do uruchomienia kredytów z dopłatami dla rodzin.

Preferencyjne kredyty dla osób samotnie wychowujących dzieci

Poza małżeństwami, drugą uprzywilejowaną grupą adresatów programu Rodzina na swoim są osoby, które samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko. Jednak warto wiedzieć, że nie każde dziecko pomaga w kwalifikacji do uzyskania dopłat. Ustawodawca wyróżnił trzy grupy dzieci, które pomagają spełnić warunki rządowego programu. Z dopłat mogą skorzystać osoby samotne wychowujące dziecko:

  • małoletnie,
  • dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (wiek dziecka nie ma znaczenia),
  • dziecko w wieku do 25 lat, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli, szkołach wyższych czy seminariach duchowych; dokładny zakres szkół definiujują akty prawne rodzina na swoim, także warto zapoznać się z ich treścią.