Warunki udzielania kredytów z dopłatami rządowymi

Ubieganie się o kredyt z dopłątą Skarbu Państwa musi zbiegać się ze spełnieniem warunków, które zostały określone dla programu Rodzina na swoim. Poza kryteriami podmiotowymi, czyli przeznaczeniem kredytów dla małżeństw i osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko, mamy do czynienia z innymi wymogami.

Ważnym aspektem jest brak posiadania prawa własności lub współwłasności do jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej. Oznacza, to że jeśli jesteśmy właścicielem jakiekolwiek mieszkania lub domu jednorodzinnego, automatycznie tracimy prawo do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. W momencie ubiegania się o kredyt Rodzina na swoim nie możemy figurować jako właściciele mieszkania czy domu, także jeśli w przeszłości posiadaliśmy takiego prawo własności to nie stoimy na straconej pozycji. Liczy się bieżąca sytuacja własnościowa.

Warunki korzystania z dopłat Skarbu Państwa

Wiemy, już że posiadanie w przeszłości prawa własności do lokalu mieszkalnego wyklucza nas z grona potencjalnych beneficjentów dopłat, ale istnieje inny warunek dotyczący naszej przeszłości.

Mianowicie z dotacji rządowej do mieszkania nie mogą skorzystać osoby, które kiedykolwiek były beneficentami dotacji do mieszkań w ramach preferencyjnego kredytu. Dotyczy to również czasu teraźniejszego, a więc można skorzystać tylko z jednego kredytu. Warunek dotyczy wszystkich osób, które starają się o kredyt.

Ze starania się o kredyt wykluczone są również osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Jedynym odstępstwem jest złożenie oświadczenia do wypowiedzenia lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa.

Najem, a Rodzina na swoim

Wedle ustawy nie można zawrzeć umowy kredytu z dopłatami przez osobę będąc najemcą lokalu mieszkalnego. Istnieje jednak wyjątek dopuszcający dopłatę pod warunkiem, że w momencie zawierania umowy osoba wynajmująca mieszkanie złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu i opróżnieniu mieszkania, w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania własności mieszkania.

Na kogo można wziąć kredyt z dopłatą?

W przypadku, gdy o kredyt z dopłątą stara się małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko i nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, wówczas umowa kredytu może zostać zawarta na inne spokrewnione osoby: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, etc. Sprawdź dla kogo są kredyty z dopłatami.